Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Oddział Dolnośląski

Miło nam poinformować, że powstała możliwość ponownego tworzenia grup peer- review. Dla przypomnienia spotkania Peer review odbywają się w celu zidentyfikowania dobrych praktyk poprzez dzielenie się doświadczeniami pomiędzy lekarzami, pielęgniarkami i innym personelem w naszych placówkach. Każde spotkanie  koncentruje się na konkretnej problematyce związanej z pracą w praktyce lekarza rodzinnego.

 

Wydaje mi się, że wzajemna ocena jest naprawdę krokiem w dobrym kierunku.   

 

Od 1999 roku we Wrocławiu Praktyki Lekarzy Rodzinnych współpracują ze sobą, i wymieniają doświadczenia. W ostatnich latach  ta działalność nieco osłabła. Głównie od czasu rozwiązania Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych „na Dominikańskim”, który scalał wszystkich rezydentów i kierowników specjalizacji. Ale to nas nie zniechęciło i tak jak wspomniałam wcześniej chcemy Was ponownie zachęcić do pracy, szkoleń w ramach tworzonych przez Was grup peer review. Uczestnicy grup to osoby posiadające podobne lub takie samo wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wykonujące codziennie  zbliżoną  pracę.  Miejscem spotkań Grup  mogą być przede wszystkim praktyki ich członków, ale także dobrze zorganizowane spotkania w plenerze lub wynajętych lokalach, które zapewnią możliwość wypowiedzi nieskrępowanych obecnością osób postronnych. Oczywiście  czas spotkań nie może kolidować z czasem pracy zawodowej, szkolenia powinny odbywać się  poza czasem pracy praktyki ustalonej w harmonogramach lub w innym wolnym od przyjmowania pacjentów czasie, odpowiadającym wszystkim członkom. 

 

Dla grup peer review  opracowano regulamin, metody pracy i jej dokumentowania.

 

Aby prowadzić szkolenia w ramach określonej grupy należy:

 

1) wypełnić formularz rejestracyjny, który przekazujemy  do zatwierdzenia i archiwizowania przez zarząd oddziału wojewódzkiego  (przesyłamy skan na adres email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres praktyki prezesa zarządu Anny Szadura- NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych ul. Gliniana 32/34 50-525 Wrocław)

 

2) w celu  uzyskania punktów  edukacyjnych należy zgłosić szkolenie i temat szkolenia w DIL do Komisji Kształcenia, też wg określonego wzoru (plan szkolenia). Zgłoszenie powinno być wysłane na co najmniej miesiąc przed planowanym szkoleniem, aby punkty edukacyjne zostały przyznane (są to 2 punkty edukacyjne za każde szkolenie)

 

3) protokół zebrania jest ważnym dokumentem życia grupy, powinien być sporządzany po każdym szkoleniu a kopia przekazana do Zarządu Oddziału Dolnośląskiego na adres email lub adres  podany powyżej

 

4) sporządzamy też listę obecności członków grupy na danym szkoleniu

 

5) po każdym szkoleniu lider spotkania przygotowuje zaświadczenia dla pozostałych członków (wzór zaświadczenia z naniesionym tematem spotkania należy odesłać do Komisji Kształcenia w DIL)

 

6) wszystkie dokumenty ze szkolenia przechowujemy w swojej Praktyce

 

                                                                                    

Prezes Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP

Anna Szadura

 

Wiceprezes Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP 

Beata Stecka

 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.